Formularze

Jaki formularz główny (tj. zeznanie roczne) wybrać?

Poniżej znajduje się tabelka z dostępnymi formularzami w naszym programie. Możesz dowiedzieć się o nich więcej klikając na nazwę formularza.


Formularz główny Załączniki Termin składania
PIT-16A + zał. ORD-ZU, UPO, do 31 stycznia*
PIT-19A + zał. ORD-ZU, UPO, do 31 stycznia*
PIT-28 + zał. PIT/O, PIT/D, PIT-2K, PIT-28/B, PIT/WZR, ORD-ZU, USPW, UPO, od dnia 15 lutego do końca lutego*
PIT-28S + zał. PIT/O, PIT-28/B, PIT/WZR, ORD-ZU, USPW, UPO, od dnia 15 lutego do końca lutego*, a w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 5b ustawy, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego
PIT-36 + zał. PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/IP, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/SE, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/PM, PIT/NZI, ORD-ZU, UPO, USPW, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy
PIT-36S + zał. PIT/B, PIT/BR, PIT/NZI, PIT/IP, PIT/Z, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/WZ, PIT/SE, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*
PIT-36L + zał. PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/Z, PIT/PM, PIT/O, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/SE, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy
PIT-36LS + zał. PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/PM, PIT/SE, PIT/MIT, PIT/O, PIT/BR, PIT/NZI, PIT/Z, PIT/WZ, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*
PIT-37 + zał. PIT/O, PIT-2K, PIT/D, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy
PIT-38 + zał. PIT/ZG, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy
PIT-39 + zał. PIT/ZG, ORD-ZU, USPW, UPO, od 15 lutego do 30 kwietnia*, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy
PIT-CFC + zał. ORD-ZU, USPW, UPO, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego*
OLDCT do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego
PIT-OP + zał. UPO, do 30 kwietnia*
DSF-1 do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego
APA-P w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
ZAP-3
NIP-7

* - roku następującego po roku podatkowym; stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jesteśmy z Wami od ponad 20 lat!